대구 이주민 선교센터 Comodo SSL

 

 

선교센터목표

인사말

 

사역목표

 

공지사항

 

오시는길

 

후원감사

 

후원.자원봉사

 

관리자.후원명부

 

상담.문답

 

자유게시판

 

관리자.상담내역

 

말씀묵상

 

문서자료

 

센터앨범

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

말씀묵상


  Total : 28, 1 / 1 pages  

이 름    박넝쿨
제 목    신앙으로 사는 사람
2017 06 04                                        대구 베트남인교회
Ngày 04 tháng 06 năm 2017      Nhà thờ tin lành người Việt Nam tại Dae-gu

신앙으로 사는 사람
Người sống bằng tín ngưỡng
            
       마태복음 4장1~11절                          예수님이 시험을 받으시다.  
Ma-thi-ơ chương 4 câu 1~câu 11         Chúa Giê-su nhận sự thử nghiệm.


1.  오늘의 말씀을 다시 곰곰이 생각해 봅니다.
네가 만약 하나님의 아들이거든, 이 돌들이 떡이 되게 하라.==>  
사람이 떡 만으로 살 것이 아니요, 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이니라.  

절벽에서 뛰어 내리라. 하나님이 천사들을 보내어서 너를 안전하게 받아줄 것이다. ==>
주 너희 하나님을 시험하지 마라.

천하 만국의 부귀영화 영광을 네게 주겠다. 나에게 절하라.==>
주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라.  

1. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ kỹ càng về lời giảng dạy ngày hôm nay.
Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
==> Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, ==> Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;  Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. ==> Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

2.  
이 말씀은 너무 높은 단계가 아닌가?
예수님이니까 할 수 있는 것이 아닌가?  
그러니까 우리는 이정도 안 해도 된다?


그러면, 신앙으로 사는 사람은  
떡도 못 먹어 배고프고,  하나님께서 나를 보호해주시지도 않고, 부귀영화도 못 누리게 되는 것인데, 뭐 하러 신앙생활 한단 말인가?  
이 세상에 재미있는 것은 모두 하지 말라하면, 누가 뭐 한다고 그런 것 믿을까?  

2.
Lời giảng dạy này có lẽ ở một mức quá cao chăng?
Là Chúa Giê-su nên có thể làm được phải vậy không?
Chính vì vậy chúng ta chừng này không làm cũng được phải không?
Thế thì, người sống bằng tín ngưỡng
bánh cũng không được ăn đói bụng, Đức Chúa trời cũng không bảo hộ cho, cũng làm cho không được hưởng phú quý vinh hoa, làm cái gì nói thế nào để mà sinh hoạt tín ngưỡng đây?
Nếu nói thế gian này không có cái gì là thú vị cả, ai làm cái gì mà có thể tin được đây?

3.  
왜 우리는 믿음으로 살아야 하는가?  
당연히, 이것이 진정으로 행복하게 사는 길이기 때문이다.  
  거짓 행복에 속지 않는 것이기 때문이다.  

왜 이것이 마귀가 주는 달콤한 행복이고, 거짓 행복인지를 알아보자!

3.
Tại sao chúng ta lại phải sống bằng sự tin tưởng?
Tất nhiên, vì đó là con đường để có một cuộc sống hạnh phúc chân chính.
Vì không bị lừa gạt bởi hạnh phúc dối trá.

Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem tại sao điều này là ma quỷ cho hạnh phúc ngọt ngào, hạnh phúc dối trá!

4.
네가 만약 하나님의 아들이거든, 이 돌들이 떡이 되게 하라.==>  
사람이 떡 만으로 살 것이 아니요, 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것이니라.

Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
==> Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.


배고프니 먹을 것을 찾는 것도 중요하다. 그렇지만, 먹을 것보다 더 중요한 것이 있다.
때로는 굶어 죽더라도 결코 해서는 안 되는 것이 있다.  
   친구를 배신하는 것,  약속을 지키지 않는 것,
   내 배부르고 잘살기 위해서, 죄를 짓고 양심을 팔아서는 안된다.
이것이 예수님만 하는 높은 단계인가?

Đói bụng nên tìm được miếng ăn là điều rất quan trọng. Thế nhưng, còn có cái rất quan trọng hơn miếng ăn.
Đó là khi bị đói đến chết đi chăng nữa có cái không bao giờ được làm cả.
Đó là phản bội bạn bè, không giữ lời hứa,
Vì sự no bụng và sống no đủ của mình, mà gây tội bán rẻ lương tâm của mình là không được.
Điều này chỉ có Chúa Giê-su làm được ở một mức quá cao vậy thôi chăng?


조금의 생각만 있는 사람이라면, 당연히 떡보다는 진실, 정의, 사랑을 위해서 살아간다.

Nếu là người có một chút suy nghĩ, tất nhiên sẽ sống vì sự thật, chính nghĩa, vì hạnh phúc hơn là miếng bánh.

그러니까. 조금의 생각도 없는 사람들이 이 시험을 이기지 못한다.
지금 배고프다고, 가난하다고, 힘들다고, 고통스럽다고, 떡이 좋고 돈이 최고라고 하는 것이다.  그런 자들은 삼년을 버티지 못한다.  

Chính vì thế, những người mà không có một chút suy nghĩ gì thì sẽ không vượt qua khỏi sự thử nghiệm này.
Bây giờ đang đói bụng, nghèo khổ, vất vả, đau đớn, có miếng bánh và tiền là tốt nhất. Tất cả những con người như vậy sẽ không chống chọi được quá ba năm.

사람이 떡으로만 살 것이 아니요, 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라!  

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

우리는 떡, 돈을 쫓아가며 살고 있는가?
하나님의 말씀을 좇아가고 있는가?  

Chúng ta cũng đuổi theo miếng bánh, tiền bạc để sống hay sao?
Hay là đuổi theo lời giảng dạy của Đức Chúa trời?

신앙으로 사는 사람은 당연히 하나님의 말씀을 좇아가는 사람이다.  

Người sống bằng tín ngưỡng tất nhiên là đuổi theo lời giảng dạy của Đức Chúa trời.


5. 두 번째 시험,
성전꼭대기에 세우고,
네가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 기록되었으되
그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니, 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 하리로다.

5. Sự thử nghiệm thứ hai:
đặt Ngài trên nóc đền thờ,
Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng:Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì:Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay,Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.

성경의 말씀은 기록하고 있습니다.
놀랍게도, 정말로 하나님께서 보호하시고, 구원하시고, 적들을 물리치시고,
안전하게 지켜주셨다는 기적을 기록하고 있습니다.
하나님의 구원의 기적, 역사를 기록하고 있습니다.

Lời giảng dạy của Kinh thánh có ghi lại điều này.
Và thật là ngạc nhiên, đúng là Đức Chúa trời đã bảo hộ, và cứu rỗi, và đã xua đuổi được quân địch,
và cũng ghi lại kỳ tích đã bảo vệ được an toàn ra sao.
Sự kỳ tích của cứu rỗi của Đức Chúa trời, lịch sử đã ghi chép lại.

그런데, 이런 (구원 기적 안전 보호) 것들이 없어도 하나님을 믿겠는가?  

Thế nhưng điều này (cứu rỗi, kỳ tích, an toàn, bảo hộ) những cái này nếu không có thì có tin Đức Chúa trời hay không?

당연히 믿을 필요가 없지? 그런 것도 안 해주면 뭐 하러 믿어?  그것 바라고 여기 왔는데!  
하나님이 살아 계시다면, 이렇게 고통 받고 있는 우리를 구원해주셔야지!  
더디더라도, 늦더라도, 기다리면 반드시 구원해 주실 거야!
그 기다림이 알고 보면 얼마가지 않을 거야!  
예수님이 삼일 후에 살아나리라는 것을 몰랐으면, 과연 십자가에 죽으셨을까? 도망 가 버리지!
삼일 후에 살아난다는 것을 알았으니, 죽을 수 있는 것이지! 

Tất nhiên là không cần thiết phải tin chứ? Cái đấy nếu không làm cho thì làm thế nào để tin đây? Đã mong đợi vào cái đó mà đến đây!
Nếu Đức Chúa trời còn sống, phải cứu rỗi tất cả chúng ta đang đau khổ như thế này chứ!
Mặc dù có chậm, mặc dù có muộn, nếu chờ đợi nhất định sẽ cứu rỗi chúng ta!
Sự chờ đợi đó nếu mà biết được thì sẽ chẳng mất bao lâu đâu!
Nếu không biết rằng Chúa Giê-su sau ba ngày đã sống lại, quả nhiên đã chết trên cây thánh giá hay sao? Vậy thì phải trốn chạy chứ!
Biết được rằng sau ba ngày sẽ sống lại, nên có thể chết được chứ!

우리는 기도합니다. 주님의 뜻이라면 (이정도의 얼마동안의) 고통은 받겠습니다. ( 그러나 반드시) 구원하심을 기다리겠습니다.  

Chúng ta cầu nguyện. Nếu là ý của Đức Chúa trời (bằng chừng này trong thời gian bao lâ ) sẽ nhận sự đau khổ này. (Thế nhưng nhất định) sẽ chờ đợi sự cứu rỗi.

예수님께서는 단호하게 말씀 하십니다.
주 너의 하나님을 시험하지 마라!

Chúa Giê-su đã quả quyết giảng dạy rằng.
Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

이 시험은 아주 나쁜 결론을 내립니다.
“나를 보호 구원해주시면 하나님이 있는 것이고,
나를 구원해 주시지 않으면 하나님이 없는 것이다.” 이렇게 결론이 나게 됩니다.

Sự thử nghiệm này sẽ mang lại kết luận tồi tệ.
"Nếu ngươi được bảo hộ cứu rỗi thì đó là có Đức Chúa trời,
Nếu ngươi không được cứu rỗi thì không có Đức Chúa trời". Sẽ có được kết luận như vậy.

이렇게 결론을 내리면 안 된다는 것입니다!
Nếu có kết luận như vậy là không được!

주 너의 하나님을 시험하지 마라!
Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.


신앙인이 된다는 것이 쉽지 않습니다.
Để trở thành người tín ngưỡng không phải là dễ dàng.

다니엘:
“그리 아니 하실 찌라도 나는 주를 찬송하겠나이다.”
“내가 사자에게 죽임을 당하더라도, 뜨거운 풀무 불에 타 죽더라도, 나는 우상에게 절하지 않겠습니다.”

Daniel:
"Nếu không phải như vậy ta cũng sẽ tán dương Đức Chúa trời:.
"Dù ta có bị chết bởi sư tử, dù có bị chết trong lửa nóng của lò lửa đi chăng nữa, ta cũng không lạy thần tượng"

마귀의 유혹은?
하나님 믿는 것을 포기하라는 것입니다. 그런 것도 안 해주는데, 뭐 하러 믿어!  
하나님이 계시다면, 이렇게 불의가 판을 치고, 의인들이 죽어가고, 아이들이 죽어가고, 세상이 이렇게 지옥으로 변하게 하시지 않을거야!
하나님이 없는 거야!

Cám dỗ của ma quỷ?
Đó chính là từ bỏ sự tin tưởng vào Đức Chúa trời. Điều này mà cũng không làm cho, vậy thì làm cái gì mà tin được đây!
Nếu có Đức Chúa trời, rơi vào tình thế bất ngờ như thế này, những con người ngay thẳng chết đi, những đứa trẻ chết đi, thì thế gian này sẽ không biến thành địa ngục như thế này?
Không có Đức Chúa trời!

하나님이 없으니, 이 세상은 힘있는 자, 돈있는 자, 권모술수에 능한 자가 다 차지하는 거야!
하나님의 심판 같은 것은 없어!
이 세상에서는 어찌 되었든지 (나쁜 짓을 해서라도) 잘 먹고, 잘사는 것이 최고야!  재수없게 안 걸리면 되는 거야!  

Không có Đức Chúa trời, người có quyền lực, người có tiền của, những kẻ có tài xảo quyệt mánh khóe sẽ nắm giữ hết thế gian này!
Cái giống với sự phán quyết của Đức Chúa trời sẽ không có!
Trên thế gian này dù có thế nào đi nữa (làm điều xấu xa đi nữa) được ăn no, sống đầy đủ là hơn hết! Không bị vướng phải sự hãm tài không may mắn là được!

너의 좁은 소견으로, 하나님이 계시는지 안계시는지? 하나님의 심판이 있는지 없는지? 판단을 하겠나?

Bằng suy nghĩ hẹp hòi của ngươi, Đức Chúa trời có tồn tại hay không tồn tại? Sự phán quyết của Đức Chúa trời có hay không có? Có phán đoán được hay không?

6. 천하 만국과 그 영광을 보여주며 이르되, 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 네게 주리라!
예수께서 말씀하시되, 사탄아 물러가라 기록되었으되,
주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라.  

6. chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.
Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng:
Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

세상 사람들은  당연히 천하만국과 그 영광을 얻기 위해서 삽니다.  

Con người trên thế gian tất nhiên là sống để có được sự vinh quang và thiên hạ.

신앙으로 사는 사람도,
이런 것은 좀 누리고 살아야 하는 것 아닙니까?
이런 것도 안준다면, 이것이 나의 인생의 최종 목표가 아니라면,
무슨 행복이 있단 말입니까?  

Ngay cả con người sống bằng tin ngưỡng,
Cũng phải sống để được hưởng thụ cái này chứ?
Nếu không được cái này, nếu cái này không là mục tiêu sau cùng của cuộc đời ta,
Thì nói là hạnh phúc gì đây?


사랑하는 부부와 자녀와 행복한 가정을 만드는 복을 안주신다면, 뭐 하러 하나님을 믿습니까?  

Nếu không cho phúc để tình yêu vợ chồng cùng con cái tạo thành một gia đình hạnh phúc, thì làm cái gì mà tin vào Đức Chúa trời?


주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라!!

Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

그런 거 없어도 된다.  하나님 섬기고 찬송하는 것만으로도 족하다!  

Không cần phải thế cũng được. Chỉ cần phục dịch Đức Chúa trời và tán dương không thôi cũng đủ rồi!

결국 하나님만 섬기고 경배하면, 하나님이 주실 것이니 하나님을 믿습니다! - 이것은 하나님 대신 마귀를 섬기는 것이다!  

Kết cục nếu phục dịch và thờ phượng Đức Chúa trời, đó là Đức Chúa trời cho và tin tưởng vào Đức Chúa trời! - Điều này sẽ phục vụ cho ma quỷ thay vì Đức Chúa trời!

이런 것은 너무 높은 단계입니다.  

Đây là một mức rất cao.

아직 이것이 행복인지를 깨닫지 못하고 있습니다.
(부귀영화 그런 것 없어도 하나님만으로 행복한 것 )을 알지 못합니다.  

Nhưng vẫn chưa nhận ra được cái là hạnh phúc hay không.
(Phú quý vinh hoa không có nhưng chỉ có Đức Chúa trời không thôi cũng cảm thấy hạnh phúc) không nhận biết được.


세상의 부귀영화가 다 헛된 것이다는 것을 알지 못합니다.  

Không nhận biết được rằng phú quý vinh hoa của thế gian này đều là vô nghĩa.

불교의 석가모니도 세상을 다 버리고 출가합니다.  왕자의 신분을 버립니다.
왜? 그것이 진정한 행복이 아님을 알았기 때문입니다.

Phật Thích Ca của đạo Phật cũng đã từ bỏ thế gian đi xuất gia. Từ bỏ cả địa vị vương gia.
Tại sao? Bởi vì Ngài đã biết rằng đó không phải là hạnh phúc chân chính.

그런데, 오늘날의 예수교회는 세상의 부귀영화를 다 가지면서, 하나님도 섬길 수 있다고 가르칩니다.  거짓말입니다.

Tuy vậy, nhà thờ Giê-su của ngày hôm nay lại có được phú quý vinh hoa của thế gian để dạy dỗ và có thể phục vụ Đức Chúa trời. Đó là lời nói dối.

하나님과 재물(돈)을 겸하여 섬길 수 없느니라! (마태6:24)  
Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa! (Ma-thi-ơ chương 6 điều 24)

7.
오늘은 여기 까지 하겠습니다.
알고는 있어야 합니다.
내가 지금 믿지 못한다 하더라도,  실천하지 못한다 하더라도, 알고는 있어야 합니다.

그러면, 언젠가는 깨달음을 얻게 되고, 진정한 행복을 발견할 것입니다.  

7. Hôm nay sẽ giảng dạy đến đây thôi.

Và phải biết được rằng.
Bây giờ dù ta có không tin đi chăng nữa, dù có không thực hiện được đi chăng nữa, phải biết được rằng.

Nếu làm như vậy thì, đến một lúc nào đó sẽ nhận biết được, sẽ phát hiện được hạnh phúc chân chính là gì.

8.
결론:
신앙인이 된다는 것은 행복한 길을 찾아가는 사람입니다.
그 행복이 쾌락, 향락, 오락, 돈, 섹스, 술, 노래 이런 일차원적인 것이 아닙니다.  
절대로 해서는 안되는 것도 아니지만,  모두 없앨 수도 없지만,
적당한 데서 절제해야 합니다.  절제!  

8. Kết luận:
Trở thành người tín ngưỡng chính là con người đi tìm lấy con đường hạnh phúc.
Sự hạnh phúc đấy tất cả sự khoái lạc, hưởng lạc, giải trí, tiền bạc, tình dục, rượu, hát hò này không là mang tính một chiều.
Không phải là tuyệt đối không được làm, không thể làm tất cả biến mất đi,
Nhưng phải biết điều độ và tình thế thích hợp. Điều độ!

잘 사용하면 좋지만, 빠지면 죽습니다. (저는 완전 금욕주의자가 아닙니다)  

Nếu biết áp dụng đúng thì tốt, nhưng nếu chìm đắm vào thì chết. ( Tôi không phải là người tu khổ hạnh hoàn thiện )


높은 행복, 영원한 행복, 이루 말 할 수 없는 기쁨을 찾기를 기도합니다.

Cầu nguyện sẽ tìm được hạnh phúc cao cả, hạnh phúc vĩnh viễn, sự vui mừng không thể nói được.

예수님의 복음은 이 세상 것과는 비교가 안 됩니다.  

Sự phúc âm của Chúa giê-su không được so sánh với cái trên thế gian này.

감사합니다.  

Xin chân thành cám ơn.  GratisSexcam Echte Webcams live http://gratis-sexcam.net Free Camsex. Jetzt heisse erotik. 2018/10/19 x  
  XXXcam Sofort heissen gratis Sex http://www.xxx-cam.webcam xxx webcam. Geile xxx cam frauen warten schon auf dich! 2018/10/20 x  
  TheAmateur See my profile on https://disqus.com/by/amateurwebcams/ amateure 2018/10/23 x  
  Tube View Amazing https://s3x.life Adult Film directly online! 2018/10/26 x  
  Sexblog http://www.blogsexgratis.com Girl Cam immer rund um die uhr live kostenlos testen. 2018/10/30 x  
  Freexxx Visit a new XXX Tube ##https://free-xxx.video#Free XXX Video## having many of great videos for you. 2018/11/03 x  
  Livecam Heisse Sex Shows http://sex-cosmos.com Camsex ausprobieren. 2018/11/04 x  

이    름 내    용 비밀번호
     
 
공지    2018 05 29 말씀 묵상  관리자   2019/02/20  672
공지    2018 05 29 말씀 묵상 [1]  박넝쿨   2018/05/29  19262
공지    외국인근로자의 입장에서 보는 성경말씀  박넝쿨   2005/03/15  2687
공지    그 품삯을 당일에 주고--- 그를 학대하지 말라.  박넝쿨   2004/09/20  1725
24    신앙으로 사는 사람  박넝쿨   2017/06/04  1902
   신앙으로 사는 사람 [7]  박넝쿨   2017/06/03  1929
22    새해의 약속  박넝쿨   2017/01/06  1509
21    봉사의 비밀  박넝쿨   2017/01/06  1388
20    영생에 이르는길  박넝쿨   2011/11/04  2202
19    십계명- 행복하게 살아가는 방법  박넝쿨   2011/02/22  3704
18    가난한 자에게 복음을 전하러 오신 예수님  박넝쿨   2011/02/22  4157
17    성탄의 기쁨을 가난한 이웃과 함께  박넝쿨   2011/02/22  2537
16    I believe in Life everlasting  박넝쿨   2006/03/13  2727
15    2003년 성탄메시지  고경수 목사   2004/08/17  2570
14    룻- 이방인 며느리를 통하여 예수님의 족보가 이어지다.  박넝쿨   2006/05/10  3015
13    cbs 3분칼럼- 고경수목사  박넝쿨   2005/04/12  3085
12    수도원과 기도원의 차이  박넝쿨   2005/01/18  2782
11    은성수도원에 있는 글  박넝쿨   2005/01/07  2967
10    최고의 영성은 십자가의 길입니다.  박넝쿨   2005/01/02  2761
9    우리는 신자유주의를 거부합니다.  관리자   2004/12/18  2687
8    사람은 사랑을 먹고 사는 존재입니다.  홈지기   2004/12/06  2767
7    하나님의 일과 사람의 일  홈지기   2004/12/04  2672
6    믿음있는기도  박넝쿨   2004/11/10  2423
5    천국을 만드는데 필요한 것들, 지옥을 만드는데---  박순종   2004/10/23  2528
4    욕심이 잉태한즉 죄를 낳고----  박순종   2004/10/02  2691
3    내가 잘살아야 남을 도울수 있다?  박순종   2004/09/25  2408
2    목숨을 걸어야 한다  박순종   2004/09/24  2238
1    돈으로 살수 없는 것  박순종   2004/09/20  1725

1

   
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by timebug
Comodo SSL Mission Center for Migrants  

 

 

Untitled Document

 

 

Mission4you.net.대구이주민선교센터. All rights reserved.