Comodo SSL

 

선교센터목표

인사말

 

사역목표

 

공지사항

 

오시는길

 

후원감사

 

후원.자원봉사

 

관리자.후원명부

 

상담.문답

 

자유게시판

 

관리자.상담내역

 

말씀묵상

 

문서자료

 

센터앨범

 

 

 

♧ 대구 평화교회 / 대구 이주민 선교 센터

 

(출처:구글지도)

주소: 대구시 달성군 현풍면 성하리 402-6번지(2층)

053-636-4171,010-9332-1205

 

 

♧ 대구외국인 선교센터


(출처:구글지도)


주소: 대구시 서구 달서천로 269-1. 2층   / 053-421-1411, Fax.053-421-1451

 

♧ 대구베트남인 교회

 

(출처:구글지도 )

대구 서구 비산동 1240-17번지 4층

 

 

 

 

Untitled Document

 

 

Mission4you.net.대구이주민선교센터. All rights reserved.